Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter

Frau Tatjana Becker

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 46

Frau Vanessa Boniface
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 24

Frau Kim Borchmann

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 39

Frau Dorit Große

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 53

Frau Rebecka Hamidi

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 44

Frau Rena Heitmann

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 42

Herr Jan Holtzmann
Telefon:+ 49 (0) 40 – 36 98 10 – 21

Frau Jacqueline Hoyer

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 49

Frau Katrin Kanabaja
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 27

Frau Silvia Kissel-Stahl

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 61

Frau Astrid Klöhn

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 34

Frau Michaela Laibold
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 28

Frau Annette Lange

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 48

Frau Sandra Montag

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 52

Frau Linda Sacher
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 32

Frau Mareike Schmidt

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 33

Frau Alissa Smirnov
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 51

Herr Matthias Stüben
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 23

Frau Jasmin Suhm

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 40

Frau Jennifer Swolana
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 25

Frau Manuela Teiwes
Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 29

Frau Sandra Tiede

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 35

Frau Sandra Voss

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 47

Frau Lara Wirth

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 41

Frau Karina Zurheiden

Telefon: +49 (0) 40 – 36 98 10 – 50